Alderspræsidenten skal se fin ud på sin 100-årsdag

Ålekvasen Karen er Bogøs ældste båd, og næste år runder hun 100 år. Det er en ærværdig alder for en træbåd, og på Bogø er vi med rette stolte af at have sådan et klenodie liggende ved Lindebroen.

Til kapsejladsen Tærø Rundt høster Karen altid mange beundrende blikke, når hun som den første glider ud mod banen. Foto: Karen Lyager

De maritime erfaringer, kundskaber og traditioner, der er forbundet med ålefiskeriet med drivkvaser, bliver i dag holdt levende ved bådenes anvendelse til fritidssejlads og deltagelse i traditionelle drivkvaseregattaer. Arbejdet med at bevare denne kulturarv står stærkt i Danmark og Tyskland, specielt i Forpommern. Arven blev i 2018 anerkendt ved, at drivkvaserne blev optaget i den tyske UNESCO-kommissions fortegnelse over den immaterielle kulturarv. Denne udmærkelse kaster også glans over Karen. Det lidt uhåndterlige begreb dækker over den viden og erfaring, som er med til at holde båden sejlende og sikre, at erfaringerne bevares og videregives til kommende generationer. Ligesom der findes en konvention til beskyttelse af den fysiske verdensarv, har UNESCO udarbejdet en konvention til sikring af den immaterielle kulturarv. For arbejdet med bevarelsen af de danske drivkvaser har den tyske anerkendelse særlig betydning, idet drivkvaserne netop kom til Danmark fra Tyskland.

Et varigt kulturminde med vind i sejlene. Foto: Karen Lyager

Skibsbevaringsfonden erklærede i 2011 K1054 Karen bevaringsværdig. Erklæringen blev fornyet i 2015. Med denne udmærkelse følger en forpligtelse til at vedligeholde skibet i overensstemmelse med traditionen og på en måde, der sikrer, at dets oprindelige kvaliteter bevares

Karen har med andre ord officiel status som varigt kulturminde, og Bogø Kvaselag passer skibet og sørger for, at den fornemme udmærkelse ikke bliver gjort til skamme. Allerede ved sin blotte tilstedeværelse i Bogø Havn, hvor der kommer mange turister, udfylder Karen sin rolle som vidnesbyrd om det 20. århundredes økonomi, erhverv, handel, levevilkår, fangstteknik og bådebyggerhåndværk. Desuden deltager Karen i lokale stævner. På den måde når Karen et stort publikum,

Kalvehavefiskeren Johannes Petersen, der fik båden bygget, opkaldte den efter sin mor, og den har heddet Karen lige siden.

Karen blev bygget i 1921 af tømrermanden Anders Andersen på en strandgrund i Kalvehave, lige øst for Færgegården på Kalvehave Havnevej 12. Den var bestilt af fisker Johannes Peter Gustav Petersen, der fiskede med den fra Gl. Kalvehave i mange år. Det hjemligt fortrolige blev understreget af, at Karen blev navngivet efter Johannes Petersens mor, som han havde et nært forhold til. Det navn har båden haft lige siden. Sådan er det jo med mange træskibsnavne, at de afspejler et familieforhold; f.eks. DE TRE BRØDRE af Kalvehave

Her kommer ålenes skræk, drivkvasen Karen, i 1930 med Kalvehave kirke i baggrunden. Foto: Arkivfoto.dk.

Helt anderledes forholdt det sig med navngivningen af bogøfiskeren J.P.J. Drejers kvase, som gav sin ejer en del hovedbrud. Den blev kort og godt døbt HVORFOR. Velsejlende var den dog og vandt engang et af løbene i en prestigefyldt kapsejlads ud for Klampenborg – afsluttet med en gevaldig aftenfest i Tivoli.

I de første år fiskede Karen på den måde, den var bygget til: ved med optrukket sværd at drive sidelæns med voddet udspilet mellem for- og agterbom. Efterhånden som voddet blev fyldt med ål, var det et tungt læs at trække. Derfor har drivkvaserne et stort sejlareal.

Allerede i 1926 fik Karen monteret sin første motor. Det gav mulighed for at bruge voddet på en anden måde. I stedet for at være udspilet mellem bommene blev det nu holdt åbent af en tværbom på selve voddet og trukket skråt efter båden for motor. Det kaldte man et stangvod.

Fiskede ål ved Bogø 1969-1995 og kom retur i 2015
I 1969 blev Karen solgt fra Præstø til Bogø. Køber var Theodor Hansen. Han fiskede med den gennem 1970’erne og 1980’erne og udskiftede selv flere bord, dækket, forruffet mv. Theodor havde båden frem til 1995, og der er stadig mange på og omkring Bogø, der husker Karen fra dengang. Derefter udgik båden af fiskeriet og blev solgt først til Christianshavn, derefter til Svendborg.

I 2015 kom Karen tilbage til hjemlige farvande, hvor båden nyder godt af en smuk lokal opbakning og passes og plejes af Bogø Kvaselag. Den har en god plads ud for Theodors gamle materialehus, og den kan andet end at ligge og se godt ud. Via sin skibstavle og sin store webside fortæller den om svundne tiders fiskeri og maritime kultur. Og den deltager med bravur i den årlige internationale drivkvaseregatta på Fejø og i Tærø Rundt.

Hør Arne Gotved (1938-2018), den violinspillende arkitekt, der stiftede Karens kvaselag, fortælle om båden til TV East – her

Når Karen til næste år fylder 100 år, skal hun naturligvis se ekstra godt ud. Derfor forberedes der nu et vinterophold på værftet i Stege.
Hun har også fået nyt bovspryd, bl.a. takket være en donation på 4500 kr. fra Bogø Vareservice – et hold frivillige, der bringer varer ud for Dagli’Brugsen Bogø.

Med Kalvehave, Bogø og Stege er ringen sluttet og bådens forankring i bevarelsen og videreførelsen af den lokale maritime tradition sikret. Det bliver en stor, meget rund fødselsdag i 2021.

Kvaselagets formand lægger de sidste penselstrøg på Karens sværdkiste forud for den nye sæson. Foto: Hanne Hollnagel.
En nymalet Karen klar til søsætning i sit 99. år. Hun er bygget i eg og fyr og har en bruttotonnage på 3,59 registertons. Foto: Christian Rosdahl.
Bogø Vareservice har doneret en ny klyverbom til Karen. Klyverbommen var et af fixpunkterne for ålekvasernes store vod.

Af Svend Aage Christensen

Indlæg oprettet 18

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen