Signalmasten er Bogø Sejlklubs medlemsblad. Til og med 2019 udkom det én gang årligt trykt på papir, men fra 2020 har det form af et digitalt magasin – med mulighed for at være lidt mere aktuelt.

Signalmasten skrives af klubmedlemmerne selv og handler om aktiviteter i klubben (både dem med rorpind og dem med kniv og gaffel), om ture, oplevelser, kommende projekter og begivenheder i klubben, nyt fra bestyrelsen og klubbens udvalg og meget mere.

Indlæg til Signalmasten skal bestå af tekst (helst i Word, men mailtekst går også an) og billeder. Små videoklip er også mere end velkomne. Send endelig dine bidrag, mens de er i frisk erindring, til Signalmastens redaktør Karen Lyager Linnet, karen.lyager.linnet@gmail.com.

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen