Signalmasten har været Bogø Sejlklubs medlemsblad siden xxxx. Indtil 2019 udkom det én gang årligt trykt på papir, men fra 2020 har det form af et digitalt magasin, så det har mulighed for at være lidt mere aktuelt.

Signalmasten skrives af klubmedlemmerne selv og handler om aktiviteter i klubben (både dem med rorpind og dem med kniv og gaffel), om ture, oplevelser, kommende projekter og begivenheder i klubben, nyt fra bestyrelsen og klubbens udvalg og meget mere.

Indlæg til Signalmasten kan bestå af tekst og billeder (der skal helst altid foto med, ellers kommer indlægget ikke til at præsentere sig ordentligt) og evt. også små videoklip. Send dem endelig, mens de er i frisk hukommelse, til Signalmastens redaktør Karen Lyager Linnet, karen.lyager.linnet@gmail.com

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen